Bioblitz 2024 w SGGW
Zapraszamy do uczestnictwa od 2 maja do 28 czerwca!

Już po raz drugi nasza Uczelnia bierze udział w Biodiversity Challenge at European Life Science Universities – wydarzeniu koordynowanym przez Uniwersytet Wageningen, które będzie miało miejsce od 2 maja do 28 czerwca 2024 roku.

Uczestniczy w nim 19 Uczelni rolniczych z 16 krajów należących do ICA (Association for European Life Science Universities).

 

Cele tej inicjatywy to poznanie i monitorowanie różnorodności biologicznej kampusu SGGW oraz integracja społeczności akademickiej i mieszkańców Warszawy.

Program obejmuje wycieczki tematyczne po kampusie SGGW prowadzone przez ekspertów – pracowników Uczelni, którzy pokażą jak obserwować przyrodę i rozpoznawać gatunki. Obserwacje można także prowadzić samodzielnie ewentualnie konsultując się z ekspertami z SGGW.

Udział w wydarzeniu jest otwarty dla wszystkich. Żeby wprowadzić zidentyfikowany gatunek do bazy danych trzeba jednak mieć lub założyć konto na platformie: https://observation.org/pages/getting-started

Wprowadzanie zidentyfikowanych gatunków najlepiej wraz z fotografią odbywa się za pośrednictwem aplikacji https://observation.org/ dostępnej także w wersji mobilnej. Dzięki temu powstanie baza wiedzy dotycząca bioróżnorodności na kampusie SGGW. Wyniki dla SGGW można na platformie śledzić na bieżąco i porównywać z innymi uczelniami biorącymi udział w wydarzeniu. Obszar, który podlega monitoringowi w SGGW można sprawdzić tu:  BioBlitz Warsaw University of Life Sciences 2024 – Observation.org

 

Więcej informacji można znaleźć tu:

https://www.ica-europe.info/ica-biodiversity-challenge-2024

Kontakt:
koordynator w SGGW – axel_schwerk@sggw.edu.pl
koordynator na Wydziale Leśnym – katarzyna_marciszewska@sggw.edu.pl