O Instytucie

Władze

Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Leśnych
Sekretariat Instytutu Nauk Leśnych

Jednostki organizacyjne

Rada Dyscypliny Nauki Leśne

Skład Rady Dyscypliny Nauki Leśne - Instytut Nauk Leśnych oraz Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa
 • Osoby wybrane do Rady Dyscypliny Nauki Leśne z grupy pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego

  • prof. dr hab. Aleksandrowicz-Trzcińska Marta,
  • dr hab. Antczak Andrzej,
  • dr hab. Boruszewski Piotr, prof. SGGW,
  • dr hab. inż. Borysiuk Piotr, prof. SGGW,
  • prof. dr hab. Brzeziecki Bogdan,
  • dr hab. Buraczyk Włodzimierz,
  • prof. dr hab. Górski Jarosław,
  • dr hab. Jancewicz Elżbieta,
  • dr hab. Janeczko Emilia, prof. SGGW – z-ca Dyrektora INL,
  • dr hab. Jankowska Agnieszka,
  • dr hab. inż. Kozakiewicz Paweł, prof. SGGW – Dyrektor Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa,
  • prof. dr hab. Krajewski Krzysztof,
  • dr hab. Krauze-Gryz Dagny, prof. SGGW,
  • dr hab. inż. Krzosek Sławomir, prof. SGGW,
  • dr hab. Lachowicz Hubert, prof. SGGW,
  • dr hab. Laskowska Agnieszka,
  • prof. dr hab. inż. Mamiński Mariusz,
  • dr hab. Mokrzycki Tomasz,
  • prof. dr hab. Moskalik Tadeusz,
  • dr hab. Piętka Jacek,
  • dr hab. inż. Radomski Andrzej,
  • dr hab. Sławski Marek,
  • dr hab. Staniszewski Paweł,
  • dr hab. Szczepkowski Andrzej,
  • dr hab. Trzciński Grzegorz,
  • dr hab. Tulik Mirela, prof. SGGW,
  • dr hab. Wójcik Roman, prof. SGGW – Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Leśne,
  • dr hab. Zajączkowska Urszula,
  • prof. dr hab. Zasada Michał – JM Rektor SGGW,
  • prof. dr hab. Zawadzki Janusz – z-ca Dyrektora INDiM,
 • Osoby wybrane do Rady Dyscypliny Nauki Leśne z grupy pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

  • dr Bijak Szymon,
  • dr inż. Drożdżek Michał,
  • dr inż. Jasińska Karolina,
  • dr inż. Jegorowa Albina,
  • dr inż. Kędziora Wojciech,
  • mgr inż. Kowal Piotr,
  • dr inż. Orzechowski Michał,
  • dr inż. Wilkowski Jacek,
  • mgr inż. Giedrowicz Aleksandra – przedstawiciel Rady Doktorantów

Zamówienia publiczne