Prof. Stanisław Drozdowski dyrektorem Instytutu Badawczego Leśnictwa

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska 18 kwietnia 2024 r. powołała prof. Stanisława Drozdowskiego na dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa.

 

Stanisław Drozdowski jest profesorem nauk leśnych, profesorem w Katedrze Hodowli Lasu w Instytucie Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 2019-2020 był Dyrektorem Instytutu Nauk Leśnych SGGW, a w latach 2016-2019 Prodziekanem ds. Nauki na Wydziale Leśnym SGGW. Za osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany nagrodą rektora SGGW oraz Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Instytut Badawczy Leśnictwa prowadzi badania i prace rozwojowe w zakresie: zalesiania i odnawiania lasu, pielęgnacji, użytkowania, a także ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej. Instytut aktywnie uczestniczy również w opracowaniu, na rzecz organów władzy państwowej, aktów prawnych oraz innych dokumentów, w tym wynikających z międzynarodowych konwencji i porozumień, a także Polityki Leśnej Państwa.

 

Gratulujemy!