Zmarł prof. dr hab. Stefan Zajączkowski

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Stefana Zajączkowskiego.

 

Pan Profesor ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1966 r. i swoją aktywność zawodową związał z macierzystą Uczelnią.

 

W latach (2000-2012) był kierownikiem Katedry Botaniki Leśnej/Samodzielnego Zakładu Botaniki Leśnej i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie (2002-2012).

 

Prowadził wykłady i ćwiczenia z zakresu botaniki leśnej i fizjologii roślin drzewiastych, głównie dla studentów Wydziału Leśnego.

 

Autor licznych publikacji naukowych o zasięgi międzynarodowym. Dorobek naukowy poświęcił przede wszystkim zagadnieniom leśnictwa i biologii roślin drzewiastych.

 

Wizytował kilkadziesiąt zagranicznych instytucji naukowych, uczestniczył w pracach redakcji czasopism w Polsce m.in. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Sylwan.

 

Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego, którego był prezesem w latach  1992-1998. Uczestnik w pracach Komitetów Polskiej Akademii Nauk (Botaniki, Nauk Leśnych), IUFRO.

Za działalność naukową i dydaktyczną odznaczany nagrodami państwowymi i JM Rektora.

 

Żegnamy cenionego i zasłużonego pedagoga, wybitnego naukowca, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży akademickiej, wspaniałego i prawego człowieka.

 

Będzie nam brakowało obecności Pana Profesora wśród nas!