Department of Forest Botany

Head

Ph.D., D. Sc. Mirela Tulik, Prof. WULS

Phone: (+48 22) 59-38032

Scientists

Ph.D., D. Sc. Mirela Tulik, Prof. WULS

Phone: (+48 22) 59-38032

Room 2/83

Ph.D., D. Sc. Urszula Zajączkowska, Prof. WULS

Phone: (+48 22) 59-38023

Room 2/111

Ph.D. Wojciech Ciurzycki

Phone: (+48 22) 59-38024

Room 0/80B

Ph.D. Eng. Katarzyna Marciszewska

Phone: (+48 22) 59-38026

Room 0/107

Ph.D. Artur Obidziński

Phone: (+48 22) 59-38034

Room 2/85a

Ph.D. Piotr Zaniewski

Phone: (+48 22) 59-38105

Room 0/130

Employees who are not academic teachers

M.Sc. Ewa Kosel

Phone: (+48 22) 59-38021

Room 2/107

 • Problematyka badawcza

  Problematyka badawcza Zakładu obejmuje dwa obszary: morfogenezę i funkcjonowanie roślin, zwłaszcza drzewiastych oraz zróżnicowanie i dynamikę szaty roślinnej.

   

  Dr hab. Mirela Tulik, prof. SGGW

  • Aktywność kambium i powstawanie drewna.
  • Formowanie twardzieli – jako aktywny program starzenia tkanki.
  • Drewno – jako archiwum informacji o warunkach środowiskowych.
  • Zamieranie drzew leśnych w aspekcie hydrauliki drewna pnia.
  • Procesy wzrostu i rozwoju jednoliściennych roślin drzewiastych.

   Dr hab. Urszula Zajączkowska, prof. SGGW

   • Analiza wzrostu i ruchów roślin metodą fotografii poklatkowej.
   • Ruchy roślin w zależności od czynników środowiska.
   • Anatomia drewna i procesy regeneracji tkanki i komórek drewna.
   • Reakcje roślin na czynniki fizyczne zwłaszcza grawitację i tworzenie drewna reakcyjnego.
   • Biomechaniczne aspekty funkcjonowania roślin.
   • Transport soku drzewnego w pniach drzew.
   • Geometrie i kształty roślin.

    Dr inż. Wojciech Ciurzycki

    • Rozmieszczenie i ekologia mszaków.
    • Biogeografia wybranych zbiorowisk roślinnych i gatunków roślin naczyniowych.
    • Procesy dynamiki szaty roślinnej obszarów leśnych.
    • Przemiany roślinności pod wpływem oddziaływania lub zaprzestania działania człowieka.

     Dr Artur Obidziński

     • Struktura i uwarunkowania diety roślinożerców.
     • Nietroficzne oddziaływania zwierząt na fitocenozy.
     • Wnikanie obcych gatunków roślin do zbiorowisk leśnych.
     • Procesy dynamiki szaty roślinnej obszarów leśnych.
     • Przemiany roślinności pod wpływem oddziaływania lub zaprzestania działania człowieka.
     • Metodyka nauczania przyrodoznawstwa.
     • Historia botaniki.

      Dr Piotr Zaniewski

      • Ekologia i biologia porostów.
      • Zastosowania metod numerycznych i Systemów Informacji Geograficznej w geobotanice.
      • Biogeografia wybranych zbiorowisk roślinnych, gatunków roślin naczyniowych (w tym obcych) oraz porostów.
      • Procesy dynamiki szaty roślinnej obszarów leśnych i zaroślowych.
      • Przemiany roślinności pod wpływem oddziaływania lub zaprzestania działania człowieka.

       Dr inż. Katarzyna Marciszewska

       • Potencjał i dynamika regeneracji inwazyjnych roślin drzewiastych w zbiorowiskach leśnych.
       • Strukturalne i funkcjonalne aspekty tworzenia się drewna u roślin drzewiastych.
       • Aktywność kambium i dynamika różnicowania się słoja drewna u rodzimych i obcych gatunków drzew leśnych w warunkach common garden.
       • Przemiany roślinności pod wpływem oddziaływania lub zaprzestania działania człowieka.
       • Historia botaniki.
Contact